Lietuviškos virtuvės
principai

Lietuviškos virtuvės principai apibrėžiami remiantis sukaupta lietuvių liaudies patirtimi ir universaliomis vertybėmis.

Šių principų pagrindas – multikultūriškumas, požiūris į vietinį ir atvežtinį produktą, ryškus sezoniškumas ir jo formuojamas cikliškumas. Tiek idėjine, tiek vizualine raiškos priemone pasirenkama spiralės koncepcija. Viską apibendrina pagrindiniai gaminimo principai, veikiantys tarsi nuorodos į tai, ko turi būti siekiama jais vadovaujantis.

Lietuviškos virtuvės principai apima ne tik vietinius, bet ir visame pasaulyje aktualius kontekstus: tradicijas ir lokalumą, prisitaikymą prie gamtinių sąlygų, tvarumą ir bendradarbiavimą.

LIETUVIŲ LIAUDIS

Valstiečių, paprastų žmonių, o ne bajorų ar didikų, virtuvė sujungia gilų gamtos pažinimą, kultūrines tradicijas, žmonių sumanumą ir išradingumą. Pagrindiniai šios virtuvės bruožai yra prisitaikymas prie gamtinių sąlygų bei išteklių, tvarumas bei unikalumas net ir sąlyginai gretimose teritorijose.

Senoji lietuvių liaudies virtuvė nėra baigtinė, dėl jos nuolatinio kitimo ir perimamumo laiko tėkmėje. Tą geriausiai iliustruoja spiralės simbolis, kuris, lyginant su rato simboliu, nėra statiškas ir baigtinis. Šis universalus simbolis pagrindžia platesnės teritorijos tyrinėjimą formuojant naują vingį.

Šiandien turi būti siekiama lietuvių liaudies virtuvės interpretacijos ir modernios tąsos, o ne restauracijos ar imitacijos. Turi būti ieškoma ne receptų, o pasakojimų juose, istorijų ir gairių asmeniniam įkvėpimui, o jų beieškant neapsiribojama konkrečiu laikotarpiu ar religija.

VIETINIS PRODUKTAS

Produkto ir jo kilmės pasirinkimą lemia keletas veiksnių. Senovėje atstumas, kuriame žmogus galėjo nesunkiai judėti ir apsirūpinti reikiamais maisto produktais, buvo įveikiamas per 1 valandą. Bet kur pasaulyje tokia teritorija turėjo vadovautis principu “gyvenimas iš savęs ir bendrų tradicijų puoselėjimas”. Tokia pačia logika turime vadovautis ir šiandien.

Bendradarbiavimas vietiniu ir tarptautiniu mastu padės geriau suprasti lietuvių liaudies virtuvei ir ūkiui būdingus produktus, renkamus laukinius augalus, konservavimo metodikas ir tai nulėmusias aplinkybes.

Požiūrį į atvežtinį produktą lemia istoriniai teritoriniai pokyčiai. Lietuva tam tikrais periodais buvo valdoma ar siejosi bei pati valdė įvairiakultūres teritorijas ir tai darė įtaką kasdieniam žmonių gyvenimui. Plečiant akiratį buvo perimta ir pritaikyta geriausia kitų tautų patirtis. Tai turėtų būti tęsiama ir dabar, kuomet itin paprasta pasiekti ir pritaikyti žinias apie svetur vyraujančias tradicijas ar tendencijas. Nuosaikus ir sąmoningas naujų produktų naudojimas turi padėti išryškinti vietinio produkto unikalumą ir būtent jį iškelti į pirmą planą.

SEZONIŠKUMAS

Sezoniškumas suvokiamas kaip sudėtinis gamtinių ir kultūrinių veiksnių rezultatas – sąveika gamtos ritmo ir žmonių gyvenimo būdo. Gamtinis sezoniškumas virtuvėje buvo įtakojamas žmonių gyvenimo ritmo: svarbiausių darbų, švenčių, sudėtingesnių gyvenimo periodų, tokių kaip žiema ar karai. Maisto vartojimas buvo kruopščiai planuojamas, siekiant kuo taupiau suvartoti maisto produktus tausojant tiek išteklius, tiek darbo jėgą ir garantuoti išgyvenimą svarbiais ar kritiniais gyvenimo periodais.

Sezonai prasideda ir baigiasi pagrindinių gamtinių švenčių metu. Šios šventės yra atėjusios iš gilios praeities, kuomet natūraliai klostėsi toks gyvenimo būdas. Jos buvo pagonybėje, vėliau pasiliko ir įsitvirtino krikščioniškame pasaulyje. Tokios yra metų virsmų šventės, sutampančios su saulėgrįža, lygiadieniais, lauko darbų pradžia ir pabaiga.

Išskiriami 3 sezonai:
• Pavasaris – nuo Daržų dienos iki Joninių
• Vasara – nuo Joninių iki Vėlinių
• Ruduo/žiema – nuo Vėlinių iki Daržų dienos

PAGRINDINIAI GAMINIMO PRINCIPAI

  • Remiamasi lietuvių liaudies virtuvės principu – ne daugiau penkių komponentų patiekale
  • Modernios technologijos naudojamos tik kaip pagalbinės priemonės siekiant konkrečių rezultatų
  • Unikalų skonį lydi papildomi aromatų sluoksniai ir vyrauja esamų skonių ir tekstūrų harmonija
  • Didelis dėmesys skiriamas laukinių skonių paieškai
  • Svarbus kultūrinis kontekstas, kuris tampa įrankiu, leidžiančiu sukurti įdomų pasakojimą apie mus supančią kultūrą
  • Skirtingi patiekalai atspindi skirtingas koncepcijas – laukiniai skoniai, vieno ingrediento akcentavimas, kultūrinis kontekstas, naujas požiūris į kasdieninį produktą
  • Kiti svarbūs elementai – netikėtumo faktorius, žaismingumas, patraukli išraiška

Mus rasite

Nekantraujame sulaukti Jūsų mūsų restorane.

Turite klausimų? Nedvejodami skambinkite mums nuo antradienio iki šeštadienio šiomis valandomis 12:00-17:00 arba parašykite elektroniniu paštu.